امکانات و ویژگی‌های پِی زیتو

ویژگی‌ها بازدید: 152

چند زبانگی

 

دستیار جامع پرداخت پِی زیتو از ویژگی چندزبانگی برخوردار می باشد و در حال حاضر از زبان‌های فارسی و انگلیسی پشتیبانی می کند.

به زودی زبان های دیگر نیز به این افزونه اضافه خواهد شد.

افزونه پی زیتو علاوه بر چند زبانگی بصورت کامل از زبان های راست چین (RTL) و زبان های چپ چین (LTR) پشتیبانی می کند و سازگاری کامل دارد.