امکانات و ویژگی‌های پِی زیتو

ویژگی‌ها

کد تخفیف

 

ویژگی کد تخفیف در بسیاری از افزونه ها و برنامه ها وجود دارد اما افزونه پِی زیتو ویژگی کدتخفیف را با کامل ترین امکانات در اختیار کاربران قرار داده است. شما با دستیار پرداخت پِی زیتو در زمینه با کد تخفیف تمام امکانات مورد نیاز را در اختیار خواهید داشت.

در ادامه با برخی از امکانات کد تخفیف پِی زیتو آشنا خواهید شد:

 • امکان استفاده از کد تخفیف ایجاد شده برای همه افزونه ها
 • در نظر گرفتن کد تخفیف یکتا برای هر تخفیف!
 • در نظر گرفتن نام و مناسبت برای هر کد تخفیف
 • ثبت مقدار تخفیف به صورت درصد یا مبلغ ثابت
 • مشخص نمودن اعمال خودکار کد تخفیف یا وارد نمودن توسط کاربر
 • در نظر گرفتن سقف تخفیف به صورت درصد یا مبلغ ثابت
 • اعمال تخفیف همگانی به صورت خودکار بدون وارد نمودن کد تخفیف
 • در نظر گرفتن تعداد استفاده از کد تخفیف
 • مشخص نمودن تعداد استفاده از کد تخفیف برای هر کاربر
 • تعیین تاریخ و ساعت برای شروع و پایان کد تخفیف
 • مشخص نمودن افزونه ها (پلاگین ها) و بخش ها برای استفاده از یک کد
 • تعیین حداقل و حداکثر مبلغ پرداختی که کد در آن قابل استفاده باشد
 • تعیین امکان استفاده از کد تخفیف و بن تخفیف به صورت همزمان یا خیر
 • تعیین نمودن سطوح دسترسی کاربران برای استفاده از کد تخفیف
 • تعیین نام محصول یا عنوان خاص برای اعلام یا عدم اعمال و مجاز بودن کد تخفیف