آموزش دستیار پرداخت پِی زیتو

نصب و راه اندازی

تغییر نسخه بین رایگان، تجاری و حرفه‌ای

پِی زیتو در سه نسخه رایگان، تجاری و حرفه‌ای ارائه شده است.

در صورتی که نیاز پیدا کردید یکی نسخه از پِی زیتو را به دیگری تغییر دهید، به راحتی امکان پذیر است:

بدون این که نسخه فعلی موجود در سایتتان را حذف نمایید، نسخه ای که قصد دارید پِی زیتو به آن تغییر پیدا کند را از سایت پِی زیتو بخش دانلودها، دانلود نموده و طبق روال عادی اقدام به نصب آن می کنید، پس از پایان نصب، نسخه پِی زیتو در سایت شما به آن نسخه تغییر کرده است.

 

برای آموزش شیوه نصب به بخش آموزش نصب و راه اندازی مراجعه نمایید.